Impresszum

A Nyugtalotto játék szervezője a Nyugtalotto Kft.

Cégadatok:

Név: Nyugtalotto Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Dráva utca 5/A.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Dráva utca 5/A.
Cégjegyzék szám: 01-09-186679 
Adószám: 24866835-2-41 
Felelős vezető: Tóth Tamás ügyvezető

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-89495/2015ügyvezető

Kapcsolat: a Kapcsolat menüpont alatt vagy az info@nyugtalotto.hu email címen

 

Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

A Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a nyugtalotto.hu internetes oldalon történő regisztrálásával, illetve személyes adatai megadásával adatait a Szervező Nyugtalotto Kft., mint adatkezelő (Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.) a www.nyugtalotto.hu weboldalon szervezett játék lebonyolításával összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett szabályszerűen kezelje a játék lezárultáig, vagy az esetleges tiltási kérelemig.

Az adatkezelés elsődleges célja a nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés további célja, hogy a Nyugtalotto Kft. az általa, illetve partnerei által forgalmazott termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve szervezett rendezvényekkel, promóciókkal kapcsolatban tájékoztatót juttasson el a Játékos számára, adott esetben ezen termékek minőségének fejlesztése érdekében kérdéseket intézzen hozzá. A regisztrációs adatlap kitöltésével és beküldésével a Játékos feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az abban megadott adatait a Nyugtalotto Kft. a fenti célból és módon kezelje, és a Játékos számára – külön, előzetes hozzájárulása esetén - levélben, e-mailben tájékoztatót küldjön, illetve kérdéseket intézzen hozzá.

Az adatszolgáltatás a Játékos részéről önkéntes. Adatait Szervező bizalmasan kezeli, azokhoz kizárólag a Szervező munkatársai férhetnek hozzá. Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy adataik harmadik személy részére történő átadására az adatkezelés és adatfeldolgozás során nem kerül sor.

A Játékos a Szervező címén bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését. Ilyen rendelkezéssel a Játékos lakcíme, az e-mail címe, vagy a telefonszáma vonatkozásában külön-külön is élhet. A Játékos jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a Szervezőtől elektronikus címen vagy postai úton kérhető. A Játékos bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Szervező a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti a résztvevőt.

Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú (e-mail hírlevél) megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

Ide kattintva elérhető a Nyugtalottó játék teljes, mindenre kiterjedő játékszabályzata